S’ubica a Palamós un sistema per fixar les boies de l’abalisament de platges que afavoreix la biodiversitat de la fauna marina

Palamós ha iniciat aquest mes de maig una prova pilot mitjançant la qual vol afavorir la integració dels treballs d’abalissament de les zones de bany amb la millora de la biodiveristat marina.

Es tracta de la instal•lació d’una peça de forma esfèrica d’un metre de diàmetre iuns 400 quilos de pes, que permet la fixació al fons marí de les boies d’abalisament de les platges i cales, mitjançant les quals es limita la zona reservada al bany.

A banda aquest element està dotat de diversos forats en la seva estructura que actuen com a cavitats, la qual cosa li permet realitzar la funció de biòtop.

El nou element, d’obra i pedra, s’ha ubicat a la platja del Morro del Vedell, com a prova pilot per tal de poder comprovar la seva funcionalitat.

L’objectiu és el de seguir ampliant en els propers anys el número d’aquests biòtops als punts d’abalisament que hi ha distribuïts per les platges i cales del litoral palamosí.

Aquesta iniciativa és fruit de la col•laboració entre institucions públiques i privades, concretament l’Àrea de Medi Ambient de Ajuntament de Palamós, la Fundació Mar i Q-Star Serveis Costers Integrats S.L.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

20/02/2024

Relacionades per entitat