L’Àrea de patrimoni de l’Ajuntament de Palamós habilitarà la visita virtual al refugi de la Guerra Civil ubicat al pati de l’escola La Vila

Des de l’Àrea de Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós es treballa per al foment i coneixement dels elements que resten en peus al municipi vinculats al període de la Guerra Civil. Amb aquest objectiu s’està ultimant el sistema que permetrà la visita virtual al refugi ubicat al pati de l’escola La Vila, on es conserven dos dels quatre accessos que havia tingut originalment.

L’estructura actual del refugi s’estén al llarg de més de cent metres de passadissos practicables, i a una profunditat d’uns 2,5 metres des del nivell del pati. Compta amb set braços de galeries excavades a la roca manualment, el sòl heterogeni fa que hi hagi una alternança entre túnels únicament de pedra granítica i túnels estabilitzats amb murs i volta d’obra ceràmica. Es creu que en el moment de màxima activitat podia haver tingut una cabuda per unes 400 persones.

Visita virtual
Durant les darreres setmanes tècnics d’una empresa especialitzada en fotogrametria han fet els treballs fotogràfics de les galeries existents, enregistrant les imatges que s’incorporaran al programa informàtic que permetrà la visita virtual en 3D del refugi.

Un cop realitzat el muntatge d’imatges, i creada l’aplicació informàtica, la visita virtual al refugi de l’escola La Vila podria estar a disposició del públic abans de la finalització de l’actual curs escolar. L’aplicació permetria visualitzar comodament tots els espais interiors del refugi mitjançant una tauleta o telèfon mòbil.

Aquest sistema s’habilita després que un estudi geològic dels túnels determinés que actualment no és possible fer visites obertes al públic d’aquest espai, a causa del tipus de terreny on es troben ubicades les galeries, que fa que no sigui del tot segur, agreujat per les humitats i filtracions.

Pla director per a la promoció d’aquests elements patrimonials
Aquest va ser el resultat d’un estudi geològic realitzat durant l’any passat dels refugis existents a Palamós, dins un pla director on es concreta la difusió i promoció d’aquest patrimoni, amb l’objectiu de promoure i fer visitables els refugis de la Guerra Civil que es conserven al municipi, i centrat en aquest cas en les galeries ubicades al parc del puig del Molí de Vent, i als refugis que es troben localitzats al pati de l’escola La Vila.

Amb aquest objectiu es varen portar a terme visites sobre el terreny de tècnics municipals i geòlegs per tal de poder determinar i localitzar possibles patologies que poguessin tenir aquestes galeries, causades pel pas del temps.

Aquest pla director també inclou la proposta museogràfica necessària, que determina des de la senyalització i ubicació de plafons informatius, a la il·luminació d’aquestes galeries, per a fer-les visitables.

Els resultats d’aquest estudi geològic va aconsellar no fer visites públiques als refugis que es troben localitzats al pati de l’escola La Vila, mentre que obria plenament la possibilitat de recuperar l’accés públic a les galeries ubicades al parc del puig del Molí de Vent.

En aquest cas l’Àrea de Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós treballa en l’actualitat per a poder fer les tasques de condicionament d’aquestes galeries perquè puguin ser visitables pel públic interessat.

En el Molí de Vent s’hi ubica una xarxa de túnels annexos als elements que varen formar una bateria de defensa de costa, amb canons i un búnquer de comandament de tir, que durant la Guerra Civil protegia el municipi i el port dels atacs navals. Les galeries s’utilitzaven principalment per a la logística operativa militar i d’ubicació de les municions, que es trobaven en polvorins situats en la meitat d’aquests túnels.

Elements vitals per a la defensa civil
Palamós durant la Guerra Civil va ser front i rereguarda, i la seva situació estratègica i la condició de port la varen convertir en un objectiu militar freqüent de l’exèrcit franquista.

Els atacs per mar i, sobretot, per aire, varen ocasionar nombroses morts entre la població civil, així com la destrucció massiva d’infraestructures, edificis i fàbriques. Els refugis es varen convertir doncs en imprescindibles per a la protecció de la ciutadania del municipi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Patrimoni

Relacionades per entitat