Aprovat un nou paquet d’asfaltatges de diversos carrers del municipi, amb un projecte que arranjarà una superfície global de més de 3.800 m2

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palamós ha aprovat inicialment un nou pla d’asfaltatges de diversos carrers del municipi, inclosos en el pla de pavimentació que, de manera progressiva, permet el manteniment de les vies públiques de Palamós.

Priorització d’asfaltatges d’acord amb la participació ciutadana
Aquest pla prioritza els asfaltatges dels carrers de la vila d’acord amb els criteris establerts en el procés de participació ciutadana realitzat a final de l’any 2016, on els/les palamosins/es van establir, de manera majoritària, poder donar preferència als carrers amb el paviment més deteriorat, seguit d’aquells amb més volum de circulació i, en tercer lloc, els que tenen més importància en funció dels seus usos comercials, residencials o de serveis.

El projecte previst ara se centra concretament en un volum d’asfaltatge que abasta una superfície de 3.870 m2, actuant en aquesta ocasió en alguns dels vials del municipi que suporten un gran nombre de trànsit rodat i que actualment presenten una certa degradació en la seva superfície d’asfalt.

Actuació a les avingudes: Catalunya, Onze de Setembre i Companys
Es tracta, per un costat, de l’avinguda de Catalunya, on l’any passat ja es va actuar amb l’asfaltatge del tram comprès entre els carrers de la Mercè i el de Provença.

En aquesta ocasió les feines se centraran en el tram que segueix al que ja es va fer, i que queda limitat pels carrers de Provença i el de Nàpols. Es tracta d’una superfície de 2.410 m2 i una longitud de 320 m.

El pla d’asfaltatge que s’ha aprovat també actuarà a l’avinguda de l’Onze de Setembre, en el segment comprès entre el carrer de Dídac Garrell i el de Cervantes, amb una superfície de 750 m2 i una longitud de 210 m.

Finalment, també s’asfaltarà l’avinguda del president Lluís Companys, concretament la secció d’aquest vial limitada pels carrers de Sant Josep i el del Dr. Fleming, amb 710 m2 de superfície i 190 m de longitud.

L’actuació que es durà a terme en cadascun dels tres trams, proposa augmentar el paquet estructural del paviment actual, amb el fressat, anivellament, compactació, asfaltatge, així com el corresponent pintat de la senyalització viària.

El cost global inicial de tots aquests treballs d’asfaltatge, és de 410.534,90 euros, i és previst que la seva execució s’iniciï durant el primer semestre de l’any vinent.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Urbanisme i Via Pública

Relacionades per entitat