El projecte de reforma urbana del barri de la Platja, enceta els treballs al carrer López Puigcerver i obre a la circulació el passeig del Mar

Avui dimarts 5 de març, s’enllestiran bona part dels treballs de la primera fase del projecte de reforma urbana de diversos carrers del barri de la Platja, en un procés d’obres que es va iniciar el passat mes de setembre.

Es tracta concretament de l’actuació que s’ha dut a terme als carrers de Nàpols, de Rosselló i d’Aragó (en els seus respectius trams situats entre el passeig del Mar i el carrer de López Puigcerver). Aquesta primera fase també ha inclòs la secció del carrer del Mar que dona accés al passeig de Palamós.

L’empresa constructora de l’obra finalitzarà avui (05/03/24) l’asfaltat, amb capa de rodadura, dels carrers de Nàpols i de Rosselló; i amb una primera capa d’asfalt (la definitiva no es farà fins més endavant) del carrer d’Aragó i també del carrer del Mar.

Aquest darrer vial s’obrirà a la circulació demà dimecres 6 de març, donant accés de nou al passeig del Mar, on els vehicles podran circular a velocitat reduïda, mentre s’enllesteixen els treballs a les voreres.

El projecte de reforma iniciarà, a partir de demà dimecres 6 de març i coincidint amb aquesta obertura, la seva segona fase de treballs, que inclou l’inici d’obres al tram del carrer de López Puigcerver, entre el carrer del Mar i el carrer d’Aragó, així com les actuacions en les seccions dels carrers de Nàpols, de Rosselló i d’Aragó, entre López Puigcerver i l’avinguda del president Francesc Macià. El període d’execució d’obres en aquests carrers es preveu que s’allargui fins al juny vinent.

Tancat a la circulació en el primer tram de López Puigcerver

Aquesta nova fase se centrarà principalment, en la reforma d’un dels principals accessos al municipi, en aquest cas del carrer de López Puigcerver. Amb motiu d’aquesta actuació es tancarà a la circulació tot el tram afectat d’aquest vial (entre c/ del Mar i el c/ d’Aragó). L’accés oest al centre del municipi es podrà fer per l’avinguda de Catalunya, o bé el passeig del Mar.

El projecte de reforma urbana

Les obres corresponents al projecte de reforma urbana de diversos carrers del barri de la Platja, abasta una superfície total de 8000m², i inclou els trams dels carrers López Puigcerver i Riera Aubi entre carrer del Mar i carrer Aragó, i els carrers Nàpols, Rosselló, Aragó i Mar, entre passeig del Mar i c/ President Macià.

El projecte inclou l’arranjament de la pavimentació de voreres i vials, assegurant la seguretat i l’accessibilitat a la via pública. També preveu la realització d’una xarxa separativa de clavegueram que eviti la impulsió cap a la depuradora d’aigües de pluja barrejades amb aigües residuals, i minimitzant inundacions en situacions de pluges intenses.

A més a més, és prevista la substitució de lluminàries de vapor de sodi existents per enllumenat de LED, la ubicació d’arbrat, parterres i mobiliari públic, la substitució de les canonades de la xarxa d’aigua potable, així com l’obra civil necessària per a poder implantar la fibra òptica i per a millorar les xarxes d’electricitat i telefonia.

Amb la realització d’aquestes obres es permetrà també l’embelliment i adequació de l’accés al passeig de Palamós, des del carrer del Mar, així com la millora de la connectivitat entre el passeig del Mar i els primers carrers de l’Eixample.

Una part de l’actuació d’aquest projecte, uns 780 m², se situen en el municipi veí de Calonge i Sant Antoni, on coincideixen els dos termes municipals. Per aquest motiu els dos ajuntaments han aprovat respectivament el projecte, i han signat un conveni on s’especifiquen les aportacions que pertoquen a cada municipi.

Prioritat per a la mobilitat dels vianants

L’arranjament d’aquest àmbit inclou la pacificació de la circulació de vehicles als carrers Nàpols i Rosselló, amb vials per a vianants en plataforma única, i la implantació d’un carril bici al carrer Nàpols, tal com ja s’ha fet en altres trams d’aquest mateix vial.

També inclou la pavimentació de la vorera sud del carrer Riera d’Aubi; i l’eixamplament de la vorera est del carrer del Mar, on coincideix amb el terme municipal de Calonge i Sant Antoni.

Cal destacar la reconfiguració d’un accés tan important al municipi com és el carrer López Puigcerver, amb l’eixamplament de voreres, adequant-lo a les exigències d’accessibilitat actuals a l’espai públic. Aquest fet provocarà inevitablement l’eliminació d’una de les files d’aparcament, en favor de la mobilitat dels vianants i les bicicletes. Malgrat la reducció de places, el projecte permet que es conservin en tot l’àmbit prop de 90 llocs d’estacionament dels 130 actuals.

Aquest projecte de reforma urbana de diversos carrers del barri de la platja té un pressupost global d’uns 1.678.000 €, i compta amb una aportació de 250.000 € atorgada pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya PUOSC 2020-2024. El pressupost es complementarà amb les aportacions dels veïns, mitjançant contribucions especials (587.348 €); de l’Ajuntament de Palamós (730.671 €), i de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (113.305,29 €).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Urbanisme i Via Pública

Relacionades per entitat