El projecte de reforma urbana del barri de la Platja, ja arriba al passeig del Mar

El passat mes de setembre es van iniciar les obres corresponents a la primera fase del projecte de reforma urbana de diversos carrers del barri de la Platja, amb l’objectiu de donar continuïtat al procés que en els darrers anys ha permès la millora de diversos sectors d’aquest àmbit, on s’estén l’Eixample del municipi.

Els treballs inicials realitzats fins ara s’han centrat en el tram dels carrers de Nàpols i de Rosselló, situats entre el passeig del Mar i el carrer de López Puigcerver, i un cop s’han enllestit les tasques principals de canalització de clavegueram i serveis, així com l’inici de l’execució de les voreres, el projecte segueix avançant a molt bon ritme i aquesta setmana ja ha començat les actuacions prèvies per a poder iniciar les obres al carrer del Mar.

Aquesta fase permetrà la millora d’un dels principals accessos al municipi, en aquest cas pel passeig del Mar de Palamós. Amb motiu d’aquesta actuació s’ha tancat a la circulació el darrer tram del carrer del Mar que connecta amb el passeig marítim. L’accés al centre del municipi es pot fer ara per l’avinguda de Catalunya, el carrer de López Puigcerver, o bé el passeig del Mar, en aquest darrer cas però, exclusivament des del carrer de Provença.

Els veïns del tram del passeig del Mar i del carrer Riera d’Aubi (entre carrers d’Aragó i del Mar), els propietaris d’establiments comercials o de restauració que hi ha ubicats, les persones amb mobilitat reduïda, els serveis, i les càrregues i descàrregues, seran els únics que podran accedir amb els seus vehicles en aquests dos trams afectats, una mesura que es mantindrà mentre perdurin aquests treballs al carrer del Mar, que està previst que acabin a finals del mes de març.

Els vehicles que no s’inclouen dins aquests grups abans esmentats i que vulguin estacionar a l’aparcament de sauló del passeig del Mar, també podran accedir pel carrer de Provença, però en aquest cas exclusivament fins al carrer d’Aragó, des d’on podran entrar a l’aparcament.

Una reforma que abasta una superfície de 8000m²

Les obres corresponents al projecte de reforma urbana de diversos carrers del barri de la Platja, s’allargarà fins al juny vinent, quan es completarà aquesta primera fase d’un projecte que abasta una superfície total de 8000m², i que inclou els trams dels carrers López Puigcerver i Riera Aubi entre carrer del Mar i carrer Aragó, i els carrers Nàpols, Rosselló, Aragó i Mar, entre passeig del Mar i c/ President Macià.

El projecte inclou l’arranjament de la pavimentació de voreres i vials, assegurant la seguretat i l’accessibilitat a la via pública. També preveu la realització d’una xarxa separativa de clavegueram que eviti la impulsió cap a la depuradora d’aigües de pluja barrejades amb aigües residuals, i minimitzant inundacions en situacions de pluges intenses.

A més a més, és prevista la substitució de lluminàries de vapor de sodi existents per enllumenat de LED, la ubicació d’arbrat, parterres i mobiliari públic, la substitució de les canonades de la xarxa d’aigua potable, així com l’obra civil necessària per a poder implantar la fibra òptica i per a millorar les xarxes d’electricitat i telefonia.

Amb la realització d’aquestes obres es permetrà també l’embelliment i adequació de l’accés al passeig de Palamós, des del carrer del Mar, així com la millora de la connectivitat entre el passeig del Mar i els primers carrers de l’Eixample.

Una part de l’actuació d’aquest projecte, uns 780 m², se situen en el municipi veí de Calonge i Sant Antoni, on coincideixen els dos termes municipals. Per aquest motiu els dos ajuntaments han aprovat respectivament el projecte, i han signat un conveni on s’especifiquen les aportacions que pertoquen a cada municipi.

Prioritat per a la mobilitat dels vianants

L’arranjament d’aquest àmbit inclou la pacificació de la circulació de vehicles als carrers Nàpols i Rosselló, amb vials per a vianants en plataforma única, i la implantació d’un carril bici al carrer Nàpols, tal com ja s’ha fet en altres trams d’aquest mateix vial.

També inclou la pavimentació de la vorera sud del carrer Riera d’Aubi; i l’eixamplament de la vorera est del carrer del Mar, on coincideix amb el terme municipal de Calonge i Sant Antoni.

Cal destacar la reconfiguració d’un accés tan important al municipi com és el carrer López Puigcerver, amb l’eixamplament de voreres, adequant-lo a les exigències d’accessibilitat actuals a l’espai públic. Aquest fet provocarà inevitablement l’eliminació d’una de les files d’aparcament, en favor de la mobilitat dels vianants i les bicicletes. Malgrat la reducció de places, el projecte permet que es conservin en tot l’àmbit prop de 90 llocs d’estacionament dels 130 actuals.

Aquest projecte de reforma urbana de diversos carrers del barri de la platja té un pressupost global d’uns 1.678.000 €, i compta amb una aportació de 250.000 € atorgada pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya PUOSC 2020-2024. El pressupost es complementarà amb les aportacions dels veïns, mitjançant contribucions especials (587.348 €); de l’Ajuntament de Palamós (730.671 €), i de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (110.118 €).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Urbanisme i Via Pública

Relacionades per entitat