Feines de millora i manteniment al passeig del Mar de Palamós

L’Ajuntament de Palamós ha iniciat aquesta setmana diverses feines de millora i manteniment al passeig del Mar i als Jardins de l’1 d’octubre.

Per un costat s’executa l’ampliació d’un tram de vorera a l’altura del brollador, en unes tasques que realitzen operaris de la Brigada Municipal i que tenen com a objectiu millorar l’accés dels vianants en aquest punt, eliminant els sots que es localitzen habitualment a l’espai de sauló d’aquest àmbit i que són produïts per l’efecte de l’erosió i l’acumulació d’aigua.

El nou tram de vorera se situa a l’accés sud del brollador, on es fa una nova solera de formigó d’uns 30m2 damunt la qual se situaran les llambordes característiques del passeig. Aquesta ampliació es construeix amb un desnivell progressiu per tal d’assegurar la correcta evacuació de les aigües que ara es conduiran a un nou embornal que s’hi ha ubicat.

Aquesta actuació tindrà continuïtat, i fins a Setmana Santa, en altres trams del passeig del Mar que requereixin l’ampliació o millora de la vorera existent, seguint la dinàmica que l’Ajuntament de Palamós ha realitzat durant aquests darrers anys augmentant altres espais de vorera d’aquest àmbit del passeig del Mar i eliminant en alguns casos els escocells existents i la canal de recollida d’aigües, fent més còmode i segur l’accés dels vianants.

Campanya de poda d’arbres

A banda d’aquesta obra, també té lloc aquests dies la campanya de poda d’arbres a diversos indrets del municipi, i el passeig del Mar és un dels espais on s’executen aquestes feines. L’activitat en aquest cas se centra en els exemplars que requereixen aquest tractament, i que en l’actualitat es concentren en el tram més proper al carrer d’Aragó.

Aquestes tasques de jardineria també es fan actualment al carrer Ample, i seguiran en espais públics com el parc de l’Arbreda, el camí de Cap de Planes o bé al passeig de les Pites. Posteriorment, també és previst poder realitzar la campanya de poda a l’arbrat existent als patis de les escoles Els Àngels i La Vila.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Urbanisme i Via Pública

21/06/2024

Relacionades per entitat