Finalitzen les obres d’arranjament d’un tram del camí de ronda de Sota Pedró, fent-lo accessible a les persones amb mobilitat reduïda

Aquesta setmana han finalitzat els treballs d’adequació i millora del camí de ronda de Sota Pedró, que es varen iniciar a principis d’estiu, mitjançant els quals s’ha pogut arranjar tot el seu traçat, fent-lo accessible a les persones amb mobilitat reduïda.

Es tracta d’un projecte que ha estat elaborat pels Serveis Tècnics municipals i que ha afectat un tram d’aquest camí, concretament el que uneix el mirador de la plaça del Pedró amb l’aparcament del carrer de Roger de Flor, un àmbit situat entre el barri vell i el port Marina Palamós, molt a prop de la zona portuària de la Pedrera.

Arranjament del camí, nova barana i dos miradors
L’espai on s’ha actuat té una superfície global de 254m2, que fins ara comptava amb una superfície bàsicament de sauló i que darrerament es trobava en un cert mal estat.

Les tasques que s’han dut a terme han estat a càrrec d’una empresa especialitzada en obra pública, i s’han basat en l’extracció i enderroc dels elements obsolets, el moviment de terres i la pavimentació del camí, que ara compta amb un paviment compacte de pendents suaus i sense esglaons.

Aquestes obres també han inclòs la formació de les vorades, la instal·lació d’una nova barana en tot aquest tram del camí de ronda, mitjançant la qual se separa al vianant del penya-segat existent, així com d’un passamà de reforç que s’ha situat on la pendent és una mica més pronunciada.

El projecte també ha inclòs la creació de dos petits miradors sobre aquest espai costaner, així com l’obra civil pel pas de serveis. El cost global d’aquests treballs ha estat de 43.862 euros.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Urbanisme i Via Pública

21/06/2024

Relacionades per entitat