L’Ajuntament de Palamós i la companyia d’aigües del municipi impulsen un nou fons d’ajuda pel pagament del deute de consum d’aigua, adreçat a col·lectius vulnerables

L’Ajuntament de Palamós i la Companyia d’Aigües Palamós SA (CAPSA) han establert, un any més, un fons d’ajuda pel pagament del deute de consum d’aigua, adreçat a les famílies del municipi amb greus dificultats econòmiques, facilitant doncs el dret d’accés a l’aigua potable a les persones més desfavorides.

El fons de solidaritat establert per aquest concepte i per a l’any 2024, és d’un total de 15.000 euros, que aporta CAPSA a fons perdut, amb l’objectiu de concedir ajuts socials puntuals consistents en l’exempció del deute corresponent a factures d’aigua.

Aquest Fons de Solidaritat es destinarà a contribuir a la liquidació total o parcial del deute corresponent a les factures del servei municipal de l’aigua, d’aquelles unitats familiars que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica acreditada pels Serveis Socials de l’Ajuntament.

El protocol presentat per la Companyia d’Aigües Palamós permet regular les actuacions que es duen a terme davant de situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica, que provoquen la impossibilitat d’atendre, dins el termini previst, les factures per al consum d’aigua, i evita que es portin a terme talls de subministrament.

El Fons de Solidaritat comportarà l’exempció del pagament del deute corresponent al consum d’aigua, incloent-hi impostos i tributs, a aquelles unitats familiars que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica.

L’ajuda es farà a partir del lliurament d’un document expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament on s’acrediti una situació econòmica que justifiqui l’atorgament en els terminis previstos a la Llei, de mesures urgents d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica sobre la situació de risc d’exclusió residencial.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Acció Social

Relacionades per entitat