S’aprova l’asfaltatge i la millora del darrer tram de la ronda de l’Est

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palamós ha aprovat inicialment, el projecte d’asfaltatge del darrer tram de la ronda de l’Est (vial del Port), un dels principals eixos viaris del municipi i connexió d’entrada i sortida de les mercaderies del port palamosí.

Es tracta concretament de la darrera secció d’aquest vial, compresa entre el camí vell de la Fosca i fins al giratori de l’avinguda de l’Àngel Guimerà, que amb aquest asfaltatge complementarà el que ja es va fer en els dos trams anteriors de la ronda de l’Est, limitats entre el giratori de la carretera de la Fosca i fins al camí vell de la Fosca.

El segment afectat ara és d’uns 550m lineals, i d’una superfície de 4.710m2, que s’ha anat deteriorant amb el temps i ara requereix una actuació d’arranjament i millora. El projecte té com a objectiu principal reforçar el servei d’aquests trams de via tenint en compte el volum de trànsit diari, i especialment l’alt percentatge del trànsit pesat que realitza els serveis de transport de mercaderies del port. La circulació continuada d’aquests vehicles de gran pes, és una de les principals causes del fort deteriorament existent de la capa de rodadura.

Una altra finalitat que es vol aconseguir és la de minimitzar els costos de manteniment que suposa l’arranjament sovintejat dels forats i les fissures que es produeixen.

Els treballs que inclou el projecte es basen en la modificació del paquet estructural del paviment actual per tal de garantir una major resistència al pas del temps i als vehicles pesants. L’actuació inclou el fressat, l’anivellament, la compactació, l’asfaltatge i el pintat de la senyalització viària.

El pressupost d’execució d’aquestes feines és de 261.312 €, que seran finançades per l’Ajuntament de Palamós, amb la participació de Ports de la Generalitat, mitjançant conveni de col·laboració. Es preveu que els treballs d’asfaltatge es puguin executar abans de l’estiu vinent, un cop enllestits els processos d’informació pública i d’adjudicació.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Urbanisme i Via Pública

Relacionades per entitat