S’engega el procés que permetrà minimitzar els riscos d’inundacions a Palamós

L’Ajuntament de Palamós ha posat en marxa el procés que permetrà l’execució de les obres necessàries per a minimitzar riscos d’inundacions al municipi, provinents concretament del desbordament de la riera Aubi.

Es tracta concretament de les mesures necessàries que es puguin aplicar a la llera de la riera Aubi i els seus afluents, que permetin a curt termini, prevenir problemes d’inundacions que es puguin produir a Palamós, en períodes de fortes pluges.

El tret de sortida l’ha marcat ara la Junta de Govern, amb l’adjudicació de la contractació per a la redacció de l’estudi que haurà de definir les actuacions urbanístiques necessàries per a la reducció d’aquestes inundacions. Aquesta tasca ha estat encarregada a l’empresa especialitzada amb enginyeria, Carles Montobbio i Associats S.L., amb un cost de 95.590 €.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va designar una subvenció per a poder afrontar el global d’aquest projecte, que la Generalitat de Catalunya va concedir amb un import de 2.400.000 euros, que permetran finançar l’elaboració de l’estudi tècnic inicial, així com les obres que s’hauran d’executar posteriorment.

Un cop s’obtingui el document final amb el detall de les diverses accions proposades, els tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i dels Serveis Tècnics municipals, escolliran i prioritzaran les actuacions que es realitzaran i que s’executaran, redactant els projectes concrets.

Aquesta priorització de treballs es determinarà pel grau d’afectació que en cada cas provoquen les inundacions, i pel pressupost existent que s’emmarca en la subvenció dels 2,4 milions d’euros aportats per la Generalitat de Catalunya.

Treballs de drenatge urbà
Durant els darrers anys l’Ajuntament de Palamós ha anat executant projectes d’arranjament i millora del drenatge urbà, que també han permès continuar reduint, progressivament, la incidència de les inundacions al municipi.

Una de les darreres actuacions va ser la realitzada a la cruïlla del passeig del Mar i l’avinguda de l’Onze de Setembre, amb la instal·lació de noves canonades que permeten donar sortida directa a les aigües pluvials recollides en aquest àmbit, de manera independent al de la xarxa de residuals.

Aquesta mesura permet que en cas que el col·lector principal del municipi estigui al seu nivell màxim, els tubs instal·lats puguin igualment desaiguar una superfície de 3.500 m2 d’aquest punt, fins ara molt afectat per inundacions.

Previ a aquests treballs també es va reforçar el desaiguat del passeig del Mar, així com la ubicació d’un nou col·lector per a una millor canalització de les aigües residuals i plujanes d’una part del Barri Vell de Palamós. Aquesta darrera actuació permet que es garanteixi una millor evacuació de les aigües residuals de la zona del Pedró, eliminant els sobreeiximents d’aigua residual i disminuint l’excés de càrrega en alguns punts de la xarxa.

Aquest projecte va complementar les millores d’aquest tram de xarxa del Barri Vell, que ja va incloure la separació de la canalització de les aigües plujanes de les residuals en diversos carrers d’aquest àmbit.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Urbanisme i Via Pública

Relacionades per entitat