S’inicia el període de sol·licitud de les subvencions per a la rehabilitació de façanes, supressió de barreres i desmuntatge d’estructures

L’Ajuntament de Palamós ha obert el termini de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació de façanes, desmuntatge d’elements fixos d’estructures situades a la via pública, i per a la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres de les activitats obertes al públic.

El termini per a demanar aquests ajuts s’iniciarà demà dimarts 22 de novembre i s’allargarà durant un mes, fins al 21 de desembre de 2022. Les persones interessades a rebre algun d’aquests ajuts, hauran de presentar les sol·licituds a la seu electrònica de l’Ajuntament (seu.palamos.cat) o bé al registre municipal (Oficina d’Atenció Ciutadana, ubicada a l’edifici de l’Ajuntament de Palamós –c/Major, 56)

El pressupost municipal destina enguany un total de 30.000 € a aquests ajuts, que s’atorgaran per concurrència no competitiva. El tipus d’actuacions subvencionables s’emmarquen per a obres o treballs que s’hagin portat a terme, al municipi, entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022.

Els ajuts per a la rehabilitació de façanes, amb un import global de 20.000 €, tenen com a objectiu fomentar l’arranjament i millora de l’estat exterior dels immobles del municipi, amb la qual cosa es repercuteix en la seguretat de veïns i vianants, així com en la imatge general de l’espai públic.

Aquest tipus d’ajut va adreçat a immobles residencials de fins a sis habitatges, amb més de 20 anys d’antiguitat i que no hagin estat rehabilitats en els darrers 10 anys. La sol·licitud la poden fer tant els propietaris dels immobles com la comunitat de propietaris, en el cas d’edificis en propietat horitzontal, i inclou el sanejament, reparació i pintat de la façana principal dels immobles, admetent-se de forma complementària que s’inclogui la reparació de cornises, element ornamentals, ràfecs i balcons.

Les subvencions per a la millora de l’accessibilitat de les activitats obertes al públic, amb un pressupost global de 5.000 €, son destinades a l’arranjament interior d’aquests locals, fomentant la supressió de barreres arquitectòniques.

Finalment, la tercera i darrera línia d’ajuda, i també amb un pressupost total de 5.000 €, és destinada al desmuntatge d’elements fixos d’estructures situades a la via pública.

L’import dels ajuts econòmics seran de fins al 50% del cost de l’execució, i de fins al 100% de l’import de la taxa per la tramitació de la comunicació o llicència urbanística, amb un màxim global de 2.500 € en el cas de la sol·licitud referida a la rehabilitació de façanes.

Pel què fa al desmuntatge d’estructures a la via pública, l’ajut econòmic màxim se situa en els 1.400 €, i en el de la supressió de barreres arquitectòniques, de 1.500 € per sol·licitud.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Urbanisme i Via Pública

Relacionades per entitat