S’inicia el procés d’enderroc d’un nou tram del canal de recollida d’aigües del passeig del Mar, fent més còmode i segur l’accés dels vianants

Aquesta setmana s’han iniciat les tasques d’enderroc d’un nou tram del canal de recollida d’aigües del passeig del Mar, amb l’objectiu d’ampliar la zona de pas per als vianants i eliminant barreres arquitectòniques existents en aquest àmbit.

Es tracta concretament d’una secció, paral·lela a la vorera del costat de la platja, de 160 metres lineals i situada entre els carrers d’Enric Vincke i de València, la qual se suma ara a la secció que ja es va adequar l’any passat en el primer tram del passeig.

Una empresa especialitzada s’encarrega de l’execució de les feines que es basen en l’enderroc del canal de recollida d’aigües així com dels escocells existents, i seguirà amb la posterior ubicació i compactació de sauló.

El pressupost global d’aquestes feines és de 8.120 euros, i es preveu que s’enllesteixin a finals de la setmana vinent. Un cop finalitzat aquest procés d’obres el sauló del passeig limitarà directament amb la vorera, creant la connexió entre un sector i l’altre sense cap interferència de pas. Els bancs també es reubicaran cap a la part interior del passeig, possibilitant ampliar l’espai actual per a vianants, amb més d’un metre.

Paral·lelament a les obres d’enderroc d’aquest tram del canal de recollida d’aigües, la Brigada municipal també realitza feines de manteniment d’aquells trams de panots de les voreres del passeig del Mar afectats per desperfectes o desnivells, ocasionats principalment pel desenvolupament en superfície que han experimentat les arrels dels arbres que hi ha ubicats.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Urbanisme i Via Pública

21/06/2024

Relacionades per entitat