S’obre el parc de l’Arbreda després de les obres de reforma que han permès ampliar la seva funcionalitat com a espai escènic i lúdic a cel obert

El parc municipal de l’Arbreda s’ha obert novament al públic després dels treballs de reforma realitzats, que han permès incrementar la seva funcionalitat com a espai escènic a cel obert i com a gran zona lúdica i de joc, convertint-se en referent de l’àmbit del municipi on està situat, concretament entre les zones de l’Eixample i el barri Vell.

Divendres passat 17 de novembre, es van ellestir aquestes feines que es van iniciar el juny passat, centrades a posar al dia l’equipament, fent-lo més obert i permeable amb el seu entorn, però sempre mantenint l’essència d’aquest emblemàtic parc i conservant l’escenari central.

Les obres han inclòs la creació de grades fixes integrades al parc i concretament en el seu límit amb el carrer de Jacint Verdaguer. També s’ha enderrocat el mur d’obra que limitava aquest espai amb la zona d’estacionament, substituint-lo per talussos enjardinats com a elements que separen els dos àmbits, donant més permeabilitat i polivalència, de manera que el parc guanyi amb practicitat, però alhora que sigui un referent estètic amb personalitat.

El projecte executat ha millorat l’accessibilitat al parc amb una nova rampa d’accés, s’ha ampliat l’espai pavimentat central situat davant l’escenari i s’ha renovat l’enllumenat i el mobiliari urbà.

 Les obres realitzades també han actuat en la zona infantil existent, que s’ha ampliat i on s’han ubicat nous jocs. Precisament aquest espai és l’únic que es mantindrà tancat fins a finals de mes, un termini necessari per a la consolidació de tota la superfície de cautxú que hi ha instal·lada, i per poder aplicar el galvanitzat a la tanca de seguretat perimetral que té aquest espai.

Les tasques de reforma del parc de l’Arbreda han estat a càrrec d’una empresa especialitzada en obra pública, que ha executat aquest projecte municipal sorgit dels criteris establerts mitjançant un procés de participació ciutadana.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Urbanisme i Via Pública

18/03/2024

Relacionades per entitat